Hydroscandi Tellimiskeskuse klientide kõik voolikud on markeeritud.

Mis see kliendile tähendab ?

  1. Iga Teie mistahes masina või seadme hüdrosüsteemis olev voolik on väga lihtsasti identifitseeritav. Ehk siis - uue vooliku tellimiseks ei pea Teie masinapargi kasutajad või mehaanikud olema tänapäevaste hüdrovoolikute eri aspektidega kursis olevad asjatundjad.
  2. Uue hüdrovooliku tellimiseks ei pea minema vana vooliku näidisega meie ega kellegi teise voolikuvalmistaja juurde kohapeale. Tänu meie poolt voolikutele antud unikaalsetele koodidele saate uue vooliku tellida töökohast lahkumata interneti teel meie 24/7 avatud Tellimiskeskusest.
  3. Voolikute tellimine läbi meie Tellimiskeskuse välistab vale kooslusega vooliku valmimise, kuna iga markeeritud voolik on meie kui tootja jaoks täpselt kirjeldatud.

Kokkuvõte. Tänu markeeritud voolikute kasutamisele lihtsustuvad teie ettevõtte spetsialistidele (traktoristid, seadmete operaatorid, mehaanikud jne) esitatavad nõuded hüdraulika, erinevate tihenduste ja keermete alase info valdamise osas.

Hydrovoolikute tellimine ja tellimuse täitmise jälgimine töökohalt lahkumata.

Mis see tähendab?

  1. Kõik hüdrovoolikud on lisaks meie Tellimiskeskuse unikaalsele koodile veel varustatud  QR või triipkoodiga, mis võimaldab läbi nutitelefoni teha tellimuse otse töökohalt, töömasina või seadme kõrvalt. Vajalikud on ainult nutitelefon, internetiühenduse  olemasolu ning meie tellimiskeskuse kasutamise õigused.
  2. Samuti võib korjata kõigi tellitavate hüdrovoolikute koodid kokku ning vormistada tellimusnimekiri kontorist läbi meie tellimiskeskuse.
  3. Mõlemal viisil edastatud tellimuse täitmise käiku on võimalik Tellimiskeskuses jälgida, kuni valmisvoolik on 13 Hydroscandi teeninduspunkti seast välja valitud laos klienti ootamas või siis on kliendi poolt valitud kullerfirmaga teele saadetud.

Kokkuvõte. Olete  säästnud aega ja raha, kuna peale voolikukoodidega tellimuse meile edastamise ei tarvitse teie enam selle üle muretseda.

Kulud kontrolli all.

Mis see kliendile tähendab ?

  1. Hydroscandi Tellimiskeskus võimaldab igal kliendil tekitada täiesti individuaalse töölaua, millel on võimalik luua lihtne kaustade struktuur, milles on grupeeritud kliendi allüksused, jaoskonnad, objektid ja nendes kasutusel olevad masinad-seadmed, kus on kasutusel erinevad hüdrovoolikud.
  2. Klient saab masinate, seadmete lõikes jälgida iga konkreetse hüdrovooliku ajalugu, soetamisest kuni uue tellimiseni. Lisaks rahalisele kontrollile võimaldab Tellimiskeskuses talletatud info pöörata tähelepanu ka olukordadele, kus mõnele masinale või seadmele kulub võrreldes teise samaväärse tehnikaga samal ajavahemikul rohkem hüdrovoolikuid.

Kokkuvõte. Klient on hästi kursis oma tehnikapargi hüdrovoolikute ressursiga ning hinnates ühe või teise seadme, masina hüdrovoolikute ekspluatatsiooniaega, tekib võimalus analüüsida ennetavalt masina, seadme võimalikke tehnilisi vigu ja ebakorrektset ekspluatatsiooni ning  parandada masina, seadme juhi, operaatori töövõtteid.